Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Ένας σκίουρος μια μέρα (Μέρος Β)-Γλωσσικά παιχνίδια


Ποια βελανίδια μάζεψε ο κάθε ήρωας; Δώσε στον καθένα αυτά που η εικόνα τους αρχίζει από την ίδια φωνούλα με αυτόν.
Παιχνίδι ομοιοκαταληξίας:
Ποια από τα βελανίδια έχουν εικόνα που να έχει κατάληξη σε "-ίδι" όπως βελανίδι;