Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

τόμπολες αναγραμματισμού-ενότητα "ανοίγουν τα σχολεία"

Τόμπολα αναγραμματισμού για την ενότητα "ανοίγουν τα σχολεία"
_________________________________________________________________________________Τόμπολα μαθηματικών για την ενότητα "ανοίγουν τα σχολεία"

Στόχος: Δημιουργία συνόλων


Οργάνωση του καταστήματος της τάξης

Οργανώνοντας το μαγαζάκι για το άνοιγμα του σχολείου, πολλοί συνάδελφοι το μετατρέπουν σε βιβλιοπωλείο. Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε την πινακίδα για το βιβλιοπωλείο καθώς και τον τιμοκατάλογο με είδη βιβλιοπωλείου.